Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE

KRS

0000870334

NIP

7011006406

REGON

387598575

Adres siedziby

Wiejska 16 / 2, 00-490 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

24 listopada 2020 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jednoosobowo prezes zarządu lub ddwóch członków zarządu działających łącznie.

Sprawozdanie za okres 24 listopada 2020 r. — 31 grudnia 2020 r.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności statutowej

Koszty działalności statutowej

Zysk z działalności statutowej

Koszty działalności gospodarczej

Zysk z działalności gospodarczej

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Rada Generalna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres www

WWW.IPTG.PL

Adres e-mail

BIURO@IPTG.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020