Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 08.04.2003

  12. 07. 2002-31. 12. 2002

 • 25.09.2001

  1. 01. 2000 - 31. 12. 2000

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 12. 07. 2002-31. 12. 2002

 • 1. 01. 2000 - 31. 12. 2000

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • 12. 07. 2002-31. 12. 2002

 • 1. 01. 2001 do 31. 12. 2001 r.

 • 1. 01. 2001 do 31. 12. 2001 r.

 • 1. 01. 2000 - 31. 12. 2000