Nazwa pełna

FUNDACJA EDUKACJI I MEDIÓW

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000869221

NIP

6762588058

REGON

387508282

Data rejestracji

16 listopada 2020 r.

Adres siedziby

Grodzka 42 / 1, 30-044 Kraków, Polska

Sprawozdanie za okres 16 listopada 2020 r. — 31 grudnia 2020 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu fundacji samodzielnie lub dwóch członków zarządu fundacji działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020