Nazwa pełna

ELINEXT SOFTTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000868540

NIP

9522210988

REGON

387568166

Data rejestracji

18 listopada 2020 r.

Adres siedziby

Aleja Gen. Antoniego Chruściela "montera" 88A, 04-412 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  4,6 tys. zł

  Liczba udziałów

  46

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  4,6 tys. zł

  Liczba udziałów

  46

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021