Nazwa pełna

NEOZAWADA BOLESŁAW ZAJĄC, RAFAŁ HERZYK SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000864985

NIP

9372731029

REGON

387294409

Adres siedziby

Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, Bielsko- Biała, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

14 października 2020 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu spółki uprawnieni są dwaj wspólnicy lub jeden wspólnik łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 14 października 2020 r.

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 14 października 2020 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020