Nazwa pełna

ZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000086474

NIP

1130749978

REGON

010789735

Data rejestracji

29 stycznia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

29 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

Przedmiot pozostałej działalności
  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność organizacji profesjonalnych

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działalność agencji reklamowych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 34 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP "A" 37 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002