Nazwa pełna

PODKARPACKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000086420

NIP

8133276337

REGON

691576526

Adres siedziby

Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów, Polska

Cel działania

Celem działania prot jest rozwój turystyki w woj. Podkarpackim, promocja turystyczna regionu oraz rozwijanie służącej temu współpracy samorządu terytorialnego województwa, powiatów, gmin, organizacji zrzeszających przedsiębiorców turystycznych, stowarzyszeń turystycznych, a także innych podmiotów w dziedzinie turystyki.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu prot składa prezes zarządu lub wiceprezes zarządu. 2. Oświadczenia woli w zakresie rozporządzania majątkiem I zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 5. 000 euro składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes.

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • Zmiana statutu 07. 12. 2017 r. - statut w nowym brzmieniu

  • 12 kwietnia 2013 r. 1. Zmieniono treść paragrafów: 6 ust. 1; 17 pkt. 2; 18 ust. 3; 19 pkt. 2; 21 ust. 3; 34 ust. 1; 34 ust. 2 2. Dodano rozdział 4 3. W rozdziale 4 dodaje się nowy paragraf 14; W rozdziale7 dodaje się paragraf 27; W rozdziale 7 dodaje się paragraf 28 4. W paragrafie 15 dodaje się ust. 2; W paragrafie 18 dodaje się ust. 4; W paragrafie 21 ust. 1 dodaje się pkt. 3; W paragrafie 21 dodaje się ust. 2; W paragrafie 22 dodaje się ust. 3; W paragrafie 34 dodaje się ust. 3.

  • Zmiana statutu została dokonana w dniu 30. 06. 2003r. Uchwałą nr 4/2003 walnego zebrania podkarpackiej regionalnej organizacji turystycznej zmienione paragrafy to: par. 7 pkt 13 par. 8 pkt 2 par. 23 pkt 4

  • 30. 07. 2001 r.

Inne dane

Adres WWW

WWW.PODKARPACKIE.TRAVEL

Adres e-mail

PROT@PODKARPACKIE.TRAVEL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}