Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 22, obowiązujące od 16 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

PODKARPACKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000086420

NIP

8133276337

REGON

691576526

Data rejestracji

30 stycznia 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów, Polska

Cel działania

Celem działania prot jest rozwój turystyki w woj. Podkarpackim, promocja turystyczna regionu oraz rozwijanie służącej temu współpracy samorządu terytorialnego województwa, powiatów, gmin, organizacji zrzeszających przedsiębiorców turystycznych, stowarzyszeń turystycznych, a także innych podmiotów w dziedzinie turystyki.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu prot składa prezes zarządu lub wiceprezes zarządu. 2. Oświadczenia woli w zakresie rozporządzania majątkiem i zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 5. 000 euro składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes.

Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres WWW

WWW.PODKARPACKIE.TRAVEL

Adres e-mail

PROT@PODKARPACKIE.TRAVEL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY