Dane aktualne

Nazwa pełna

PODKARPACKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

Data rejestracji

30 stycznia 2002 r.

KRS

0000086420

NIP

8133276337

REGON

691576526

Adres siedziby

Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów, Polska

Cel działania

Celem działania prot jest rozwój turystyki w woj. Podkarpackim, promocja turystyczna regionu oraz rozwijanie służącej temu współpracy samorządu terytorialnego województwa, powiatów, gmin, organizacji zrzeszających przedsiębiorców turystycznych, stowarzyszeń turystycznych, a także innych podmiotów w dziedzinie turystyki.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu prot składa prezes zarządu lub wiceprezes zarządu. 2. Oświadczenia woli w zakresie rozporządzania majątkiem I zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 5. 000 euro składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.PODKARPACKIE.TRAVEL

Adres e-mail

PROT@PODKARPACKIE.TRAVEL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 29 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »