Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ 5.0"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000863332

NIP

5252839058

REGON

387282033

Data rejestracji

9 października 2020 r.

Adres siedziby

Podwale 11, 00-252 Warszawa, Polska

Cel działania

Kształtowanie życia publicznego na gruncie konsensusu społecznego służącego trwałemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu kraju - kształtowanie życia społecznego na zasadach wolności jednostki przy respektowaniu koniecznych funkcji państwa

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY