Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 8 października 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA SILESIA STINT

KRS

0000863076

NIP

6342982311

REGON

387236116

Adres siedziby

3 Maja 10 / 2, 40-096 Katowice, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

7 października 2020 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku jednoosobowego zarządu fundacji do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest członek zarządu fundacji samodzielnie. W przypadku wieloosobowego zarządu fundacji do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu fundacji działających łącznie.

Cel działania

1. Wspieranie rozwoju i popularyzowanie sportów motorowych; 2. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska, w tym w zakresie edukacji ekologicznej w związku z motoryzacją, jak również promowanie technologii wspierających ochronę środowiska; 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej związanej ze sportami motorowymi, towarzyszącym im rozwiązaniom technicznym i technologicznym; 4. Wspieranie dzieci i młodzieży zainteresowanej oraz uprawiającej sporty motorowe, jak również e-sporty motorowe; 5. Wspieranie zawodników uprawiających sporty motorowe i e-sporty motorowe; 6. Wspieranie rozwoju i popularyzowanie e-sportów motoryzacyjnych

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]