Nazwa pełna

PARTNER EXPERT OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000862971

NIP

6711844267

REGON

387179766

Adres siedziby

Spokojna 19, 78-100 Kołobrzeg, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 października 2020 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem, że w przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia w imieniu spółki w zakresie zaciągania zobowiązańi dokonywania czynności rozporządzających o wartości przekraczającej 10. 000 (dziesięć tysięcy) złotych składają dwaj członkowie zarząu działający łącznie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

16,5 tys. zł

2021 r.

8,8 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

BIURO@PARTNEREXPERT.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020