Nazwa pełna

S 54 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000861318

NIP

5492460080

REGON

387113566

Adres siedziby

Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 września 2020 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

100 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu spółki składa oraz dokumenty podpisuje członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń woli oraz podpisywania dokumentów w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 25 września 2020 r.

  Wartość udziałów

  100 mln zł

  Liczba udziałów

  2000000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021