Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 05.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 25.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 21.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 25.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 28.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 06.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 05.08.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 04.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 04.07.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 09.07.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 06.07.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 16.07.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 24.07.2009

  Od 01. 01. 2008 r. Do 31. 12. 2008 r.

 • 04.07.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 05.07.2007

  01. 01. 2006r. 31. 12. 2006r.

 • 05.07.2006

  01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 06.07.2005

  01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 09.07.2004

  01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 11.07.2003

  01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • Od 01. 01. 2008 r. Do 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • Od 01. 01. 2008 r. Do 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • Od 01. 01. 2008 r. Do 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  200

  Uprzywilejowanie

  200 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU (NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA PIĘĆ GŁOSÓW) ORAZ PRAWA PODZIAŁU MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI (Z MAJĄTKU POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU WIERZYCIELI WYPŁACA SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM SUMĘ NOMINALNĄ PRZYPADAJĄCĄ NA AKCJE UPRZYWILEJOWANE).

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  4000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  10200

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  22000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  59496

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  19187

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  33902

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  106353

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  71200

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  J

  Liczba akcji w serii

  40000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  K

  Liczba akcji w serii

  47122

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 10 561 000,00 ZŁ

 • 20 176 500,00 ZŁ

 • 1 183 000,00 ZŁ

 • 28 088 500,00 ZŁ