Poprzednio

SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA

Nazwa pełna

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000086064

NIP

5220101585

REGON

011114850

Adres siedziby

Okrężna 16, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 stycznia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

314,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, jednego członka zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  168,4 mln zł

  Liczba udziałów

  67357

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  146,2 mln zł

  Liczba udziałów

  58494

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 19 września 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • Od 29 maja 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 18 września 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 18 września 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 19 listopada 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 17 maja 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

539 tys. zł

2020 r.

942,8 tys. zł

2019 r.

1,2 mln zł

2018 r.

716,5 tys. zł

2017 r.

743,2 tys. zł

2016 r.

3,9 mln zł

2015 r.

4,7 mln zł

2014 r.

10,8 mln zł

2013 r.

11 mln zł

2012 r.

13,7 mln zł

2011 r.

13,4 mln zł

2010 r.

4,2 mln zł

2007 r.

2,2 tys. zł

2006 r.

7 tys. zł

2005 r.

911,6 zł

2005
2006
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
911,6 zł 7 tys. zł 2,2 tys. zł 4,2 mln zł 13,4 mln zł 13,7 mln zł 11 mln zł 10,8 mln zł 4,7 mln zł 3,9 mln zł 743,2 tys. zł 716,5 tys. zł 1,2 mln zł 942,8 tys. zł 539 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 16453 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002