Poprzednio

EKO-FOL J.T.Ł. BUGAJ

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

38,9 mln zł

20 mln zł