Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 8 września 2020 r.

Nazwa pełna

NEOZAWADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000858936

NIP

9372730320

REGON

386977260

Adres siedziby

Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, Bielsko- Biała, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

8 września 2020 r.

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020