Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

26 lipca 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

3 sierpnia 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

19. 07. 2023 r. , - uchwała nr 1 wspólników o rozwiązaniu spółki bez likwidacji