Nazwa pełna

SENLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000858846

NIP

7010996329

REGON

386968998

Data rejestracji

7 września 2020 r.

Adres siedziby

Żurawia 47/49 / 210, 00-680 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇧🇾

  Rezydencja

  🇧🇾

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 7 września 2020 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021