Nazwa pełna

VICTORIA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000857805

NIP

5242905954

REGON

386925931

Data rejestracji

2 września 2020 r.

Adres siedziby

Kąty Grodziskie 105, 03-289 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Wzmianka, że kapitał nie został pokryty

Kapitał nie został pokryty

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 2 września 2020 r.

  Wartość udziałów

  100 tys. zł

  Liczba udziałów

  2000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021