Poprzednio

ABC - COLOREX

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

32,5 mln zł

19 mln zł

2007 - 2013

1

6,4 mln zł

1,3 mln zł

2004 - 2006

2

44,1 tys. zł

8,7 tys. zł

Łącznie

5

39 mln zł

20,4 mln zł