Nazwa pełna

BEEFRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000856252

NIP

7010994460

REGON

386826643

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 89 / 43, 02-001 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 sierpnia 2020 r.

Kapitał zakładowy

5,1 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 21 sierpnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  1,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  34

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 sierpnia 2020 r.

  34 udziały o łącznej wartości 1700,00 pl

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 sierpnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  1,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  34

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021