Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 27 sierpnia 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POLSKA UNIA BOKSU

KRS

0000854501

NIP

7010994856

REGON

386855171

Adres siedziby

Belwederska 23, 00-761 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

26 sierpnia 2020 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie prezesa wraz z jednym z członków zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego stowarzyszenie reprezentuje jednyny członek zarządu.

Cel działania

1. Promocja i popularyzacja boksu jako widowiskowej i uczciwej dyscypliny sportowej, 2. Dbałość o zdrowie i odpowiednie przygotowanie sportowe zawodników, 3. Ujednolicenie zasad organizacji zawodów (gal) bokserskich, 4. Podwyższanie poziomu sportowego i organizacyjnego zawodów (gal) bokserskich, 5. Wypracowanie standardów reprezentacji zawodników przez ich menadżerów i promotorów, 6. Zapobieganie sporom i polubowne rozstrzyganie sporów pomiędzy zawodnikami, menadżerami i promotorami, 7. Wzmocnienie pozycji Polskiego boksu na arenie międzynarodowej.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór