Nazwa pełna

OPEN INNOVATION BY YOUNICK MINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000852843

NIP

9721309815

REGON

386659211

Adres siedziby

Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

31 lipca 2020 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

10 LAT

Kapitał zakładowy

2,5 mln zł

Kapitał wpłacony

2,5 mln zł

Zatrudnienie

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA SPRAWUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (ZARZĄD)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020