Nazwa pełna

FUNDACJA BONA NOTITIA

KRS

0000852247

NIP

5783143504

REGON

387017911

Adres siedziby

6, 14-420 Kraskowo, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

14 września 2020 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu fundacji upoważnieni są: a. Prezes zarządu - samodzielnie, b. Dwaj członkowie zarządu - działając łącznie, c. Prokurent, w zakresie swojego umocowania.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

14,2 tys. zł

2022 r.

42,5 tys. zł

2021 r.

164,5 tys. zł

2020 r.

5,5 tys. zł

2020
2021
2022
2023
5,5 tys. zł 164,5 tys. zł 42,5 tys. zł 14,2 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020