Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

340,3 tys. zł

198,5 tys. zł

2007 - 2013

8

702,9 mln zł

282,8 mln zł

Łącznie

9

703,2 mln zł

283 mln zł