Nazwa pełna

MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000008522

NIP

6761336952

REGON

351117055

Adres siedziby

Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 kwietnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

101,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

 • Od 4 lipca 2024 r.

  CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA W OKRESIE OD DNIA 22.06.2024 R., DO DNIA POWOŁANIA NOWEGO PREZESA ZARZĄDU, NIE DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA 22.09.2024 R., CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  77,1 mln zł

  Liczba udziałów

  154264

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  23 mln zł

  Liczba udziałów

  46012

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 50 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 5 lipca 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 5 lipca 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 4 lipca 2024 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2 mln zł

2021 r.

8,1 mln zł

2020 r.

22,8 mln zł

2019 r.

169,2 tys. zł

2018 r.

59,1 tys. zł

2017 r.

93,6 tys. zł

2016 r.

65 tys. zł

2015 r.

9,8 mln zł

2014 r.

23,4 mln zł

2013 r.

209,9 mln zł

2010 r.

5,6 mln zł

2009 r.

5,1 mln zł

2007 r.

4,6 mln zł

2006 r.

4,4 tys. zł

2005 r.

884,1 tys. zł

2004 r.

869,4 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2009
2010
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
869,4 tys. zł 884,1 tys. zł 4,4 tys. zł 4,6 mln zł 5,1 mln zł 5,6 mln zł 209,9 mln zł 23,4 mln zł 9,8 mln zł 65 tys. zł 93,6 tys. zł 59,1 tys. zł 169,2 tys. zł 22,8 mln zł 8,1 mln zł 2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

340,3 tys. zł

198,5 tys. zł

2007 - 2013

8

702,9 mln zł

282,8 mln zł

Łącznie

9

703,2 mln zł

283 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6842 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZO-REJESTROWY W KRAKOWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001