Nazwa pełna

QUALITECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000850918

NIP

9721307561

REGON

385828841

Adres siedziby

Mariana Jaroczyńskiego 28A / 164, 60-692 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 sierpnia 2020 r.

Kapitał zakładowy

84 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie

 • Od 26 sierpnia 2020 r.

  PREZES ZARZĄDU

 • WICEPREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  67,2 tys. zł

  Liczba udziałów

  336

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 sierpnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  8,4 tys. zł

  Liczba udziałów

  42

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  8,4 tys. zł

  Liczba udziałów

  42

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres www

WWW.QUALITECH.NO

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020