Nazwa pełna

PDC INDUSTRIAL CENTER 150 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000850370

NIP

5252828801

REGON

386562121

Adres siedziby

Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 lipca 2020 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

4. Nowy sposób reprezentacji podmiotu spółka może być reprezentowana przez: 1. Dwóch członków zarządu działających łącznie; Albo 2. Prokurenta inwestora działającego łącznie z: (i) prokurentem panattoni 1; Lub (ii) prokurentem panattoni 2 działającym łącznie z prokurentem panattoni 3; (prokura łączna); Albo 3. Członka zarządu wspólnika 1 działającego łącznie z: (i) prokurentem panattoni 1; Lub (ii) prokurentem panattoni 2 działającym łącznie z prokurentem panattoni 3; (prokura łączna niewłaściwa) na zasadzie art. 109(4) §1(1) kodeksu cywilnego; Albo 4. Członka zarządu wspólnika panattoni działającego łącznie z prokurentem inwestora (prokura łączna niewłaściwa) na zasadzie art. 109(4) §1(1) kodeksu cywilnego.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 9 marca 2021 r.

  PROKURENT INWESTORA UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z: (I) CZŁONKIEM ZARZĄDU WSPÓLNIKA PANATTONI (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA); ALBO (II) PROKURENTEM PANATTONI 1 (PROKURA ŁĄCZNA); ALBO (III) PROKURENTEM PANATTONI 2 DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PANATTONI 3 (PROKURA ŁĄCZNA).

 • Od 7 kwietnia 2021 r.

  PROKURENT PANATTONI 1 UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z: (I) PROKURENTEM INWESTORA (PROKURA ŁĄCZNA); ALBO (II) CZŁONKIEM ZARZĄDU WSPÓLNIKA 1 (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA).

 • Od 7 kwietnia 2021 r.

  PROKURENT PANATTONI 2 UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z: (I) PROKURENTEM INWESTORA DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PANATTONI 3 (PROKURA ŁĄCZNA); ALBO (II) CZŁONKIEM ZARZĄDU WSPÓLNIKA 1 DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PANATTONI 3 (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA).

 • Od 7 kwietnia 2021 r.

  PROKURENT PANATTONI 3 UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z: (I) PROKURENTEM INWESTORA DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PANATTONI 2 (PROKURA ŁĄCZNA); ALBO (II) CZŁONKIEM ZARZĄDU WSPÓLNIKA 1 DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PANATTONI 2 (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA).

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020