Nazwa pełna

OMT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000850131

NIP

5922281493

REGON

386527403

Data rejestracji

14 lipca 2020 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest komplementariusz samodzielnie.

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 14 lipca 2020 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  5.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020