Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

9,1 mln zł

2021 r.

6,1 mln zł

2020 r.

342,9 tys. zł

2020
2021
2022
342,9 tys. zł 6,1 mln zł 9,1 mln zł