Nazwa pełna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - KONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000084967

NIP

6650001154

REGON

310013652

Adres siedziby

Gajowa 1, 62-510 Konin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 lutego 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

44,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są prezes zarządu samodzielnie, dwaj współdziałający członkowie zarządu, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  44,9 mln zł

  Liczba udziałów

  14021

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

79,9 tys. zł

2020 r.

30,5 mln zł

2019 r.

63 tys. zł

2018 r.

12,5 mln zł

2016 r.

11,8 tys. zł

2013 r.

2,2 tys. zł

2012 r.

11,4 tys. zł

2004 r.

124,7 tys. zł

2004
2012
2013
2016
2018
2019
2020
2021
124,7 tys. zł 11,4 tys. zł 2,2 tys. zł 11,8 tys. zł 12,5 mln zł 63 tys. zł 30,5 mln zł 79,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

27,5 mln zł

12,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 666 SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W KONINIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001