Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE TANECZNE PARKIECIARNIA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000847959

NIP

5993249290

REGON

386387161

Data rejestracji

26 czerwca 2020 r.

Adres siedziby

Franklina Roosevelta 20, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych stowarzyszenie reprezentuje jednoosobowo prezes zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

TOMASZ.BIERNACKI83@WP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020