Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 21 grudnia 2023 r.

Nazwa pełna

REGIONALNE FORUM MENADŻERÓW SPORTU

KRS

0000847743

NIP

8982258559

REGON

386425111

Adres siedziby

Karola Szymanowskiego 4 / 1, 51-609 Wrocław, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

1 lipca 2020 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Prezes w sprawach bieżących reprezentuje jednoosobowo stowarzyszenie na zewnątrz. 2. Do reprezentowania stowarzyszenia w sprawach bieżących prezes może upoważnić wiceprezesa lub innego członka zarządu, 3. Do ważności pism i oświadczeń w sprawach praw i zobowiązań majątkowych (w tym operacji bankowych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu regionalnego forum menadżerów sportu, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz jednego z pozostałych członków zarządu, na podstawie uchwały przyjętej przez zarząd stowarzyszenia.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Cel działania

1. Promowanie i wspieranie młodych menadżerów sportu i sportowców, 2. Popularyzacja nowoczesnych rozwiązań menadżerskich w sporcie i w biznesie, 3. Transfer wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach organizacyjnych i zarządczych do praktyki, 4. Rozwój kultury fizycznej, sportu, upowszechnianie rekreacji ruchowej, turystyki - w tym agroturystyki i profilaktyki zdrowotnej, 5. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa, dorosłych, młodzieży i dzieci, 6. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu, 7. Kształtowanie w środowisku sportu dyscypliny, sumienności, wytrwałości i solidarności oraz rzetelnego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich, 8. Integrowanie różnych grup społecznych wokół idei usprawniania, aktywności ruchowej, rekreacji i zabawy oraz zdrowia, 9. Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych do propagowania i rozwoju kultury fizycznej, sportu oraz zdrowia, 10. Działalność służąca wspieraniu i rozwojowi wraz z tworzeniem warunków materialnych i organizacyjnych do działalności określonych w §6, 11. Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych do promowania i rozwoju stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]