Poprzednio

R&M BRUK

Nazwa pełna

SETTLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000846836

NIP

7561989785

REGON

386364131

Adres siedziby

Kultury Przestrzeni 1, Sieroniowice, 47-143 Ujazd, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 czerwca 2020 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie. W przypadku powołania drugiego członka zarządu, każdy z członków zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie. Jednakże w przypadku dokonywania przez spółkę czynności prawnych o charakterze rozporządzającym lub zobowiązujących w ramach których wartość jednorazowego świadczenia spółki będzie przekraczać kwotę 5. 000. 000,00 (pięć milionów) złotych wymagane jest współdziałanie obydwu członków zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 24 czerwca 2020 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

13,8 tys. zł

2022 r.

2 tys. zł

2021 r.

22,3 mln zł

2021
2022
2023
22,3 mln zł 2 tys. zł 13,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020