Poprzednio

KZWM OGNIOCHRON

Nazwa pełna

OGNIOCHRON SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000084681

NIP

5512057431

REGON

070909888

Adres siedziby

Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

5 lutego 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

4,8 mln zł

Kapitał wpłacony

8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz składania podpisów upoważnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu i prokurent albo pełnomocnik

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI REPREZENTUJĄCEJ FUNDUSZ INWESTYCYJNY NOVO VENTURE CAPITAL FIZAN

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 22 października 2013 r.

  ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMIEJ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

248,6 tys. zł

2020 r.

4 mln zł

2019 r.

810,7 tys. zł

2018 r.

6 mln zł

2017 r.

1,1 mln zł

2016 r.

6,9 mln zł

2015 r.

1,2 mln zł

2014 r.

1,5 mln zł

2013 r.

2 mln zł

2012 r.

1,9 mln zł

2011 r.

2,5 mln zł

2010 r.

2,8 mln zł

2009 r.

2,6 mln zł

2008 r.

2,9 mln zł

2007 r.

1,4 mln zł

2006 r.

1,2 mln zł

2005 r.

1,2 mln zł

2004 r.

761,5 tys. zł

2003 r.

648,2 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
648,2 tys. zł 761,5 tys. zł 1,2 mln zł 1,2 mln zł 1,4 mln zł 2,9 mln zł 2,6 mln zł 2,8 mln zł 2,5 mln zł 1,9 mln zł 2 mln zł 1,5 mln zł 1,2 mln zł 6,9 mln zł 1,1 mln zł 6 mln zł 810,7 tys. zł 4 mln zł 248,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

39 mln zł

11,1 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.OGNIOCHRON.EU

Adres e-mail

BIURO@OGNIOCHRON.EU

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3140 SĄD REJONOWY W BIELSKU BIAŁEJ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001