Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 05.10.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 05.10.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  133300

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  15500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  60000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  115089

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE