Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Rachunek zysków i strat

Koszty działalności operacyjnej

Zysk z działalności gospodarczej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 05.10.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  133300

  Uprzywilejowanie

  133.300 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU,W TEN SPOSÓB,ŻE KAŻDA AKCJA IMIENNA SERII A DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  15500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE