Nazwa pełna

EKOENERGETYKA - POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000846229

NIP

9731013938

REGON

081115852

Adres siedziby

Nowy Kisielin-Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 lipca 2020 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

323,9 tys. zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

323,9 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3,5 mln zł

2021 r.

27,4 mln zł

2020 r.

14,6 mln zł

2019 r.

8,6 mln zł

2018 r.

5,3 mln zł

2017 r.

20,1 mln zł

2016 r.

6,6 mln zł

2015 r.

7,4 tys. zł

2014 r.

946,8 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
946,8 tys. zł 7,4 tys. zł 6,6 mln zł 20,1 mln zł 5,3 mln zł 8,6 mln zł 14,6 mln zł 27,4 mln zł 3,5 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

12,3 mln zł

3,1 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

CONTACT@EKOENERGETYKA.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020