Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 24 stycznia 2002 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA 16 WARSZAWSKIEJ DRUŻYNY HARCERZY IM.ZAWISZY CZARNEGO

KRS

0000084610

REGON

016000016

Adres siedziby

Kopińska 20/22 / 4, 02-327 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

24 stycznia 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli lub podejmowania finansowych zobowiązań w imieniu fundacji upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Cel działania

1. Wspieranie 16 warszawskiej drużyny harcerzy im. Zawiszy czarnego (16 wdh) w zakresie materialnym, organizacyjnym i programowym. 2. Promowanie wysokiego poziomu obywatelskiego i patriotycznego wychowania harcerzy i kadry instruktorskiej, 3. Promowanie systemu wychowawczego opartego o metodykę harcerską. 4. Organizowanie poparcia społecznego na rzecz zbierania funduszy na wyżej wymienione potrzeby. 5. Promowanie działań rodziców harcerzy oraz byłych członków 16 wdh, jak równierz osób niezwiązanych z harcerstwem w celu wytworzenia więzi międzypokoleniowej oraz wykreowania nowoczesnego modelu postawy obywatelskiej zgodnego z przyrzeczeniem i prawem harcerskim. 6. Wspieranie kultywowania tradycji 16 wdh oraz wspomaganie badań nad dziejami harcerstwa i 16 wdh

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 5670 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY