Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 24 stycznia 2002 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA 16 WARSZAWSKIEJ DRUŻYNY HARCERZY IM.ZAWISZY CZARNEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000084610

REGON

016000016

Data rejestracji

24 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Kopińska 20/22 / 4, 02-327 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Wspieranie 16 warszawskiej drużyny harcerzy im. Zawiszy czarnego (16 wdh) w zakresie materialnym, organizacyjnym i programowym. 2. Promowanie wysokiego poziomu obywatelskiego i patriotycznego wychowania harcerzy i kadry instruktorskiej, 3. Promowanie systemu wychowawczego opartego o metodykę harcerską. 4. Organizowanie poparcia społecznego na rzecz zbierania funduszy na wyżej wymienione potrzeby. 5. Promowanie działań rodziców harcerzy oraz byłych członków 16 wdh, jak równierz osób niezwiązanych z harcerstwem w celu wytworzenia więzi międzypokoleniowej oraz wykreowania nowoczesnego modelu postawy obywatelskiej zgodnego z przyrzeczeniem i prawem harcerskim. 6. Wspieranie kultywowania tradycji 16 wdh oraz wspomaganie badań nad dziejami harcerstwa i 16 wdh

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli lub podejmowania finansowych zobowiązań w imieniu fundacji upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 5670 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY