Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

559,7 tys. zł

2020 r.

66,4 tys. zł