Poprzednio

"PARK STRZELNICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MOSINIE

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

22 marca 2024 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

3 kwietnia 2024 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »