Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

839,8 tys. zł

2020 r.

85,8 tys. zł

2019 r.

679,7 tys. zł

2006 r.

2,8 mln zł

2006
2019
2020
2022
2,8 mln zł 679,7 tys. zł 85,8 tys. zł 839,8 tys. zł