Sprawozdanie za okres 19 maja 2020 r. — 31 grudnia 2020 r.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Więcej danych »

Dokumenty

Wzmianki o złożonych dokumentach
  • 30.06.2021

    Od 19. 05. 2020 do 31. 12. 2020