Nazwa pełna

NETHANSA GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

KRS

0000841895

NIP

2040005996

REGON

386092431

Adres siedziby

Aleja Grunwaldzka 472F,Bud.b, 80-309 Gdańsk, Polska

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Data rejestracji

19 maja 2020 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania jednego członka zarządu obowiązuje reprezentacja jednoosobowa. W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu wspólnie z jednym prokurentem.

  • Prezes

  • Członek Zarządu

Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
Sprawozdanie za rok 2021

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Przedsiębiorstwo zagraniczne

Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego

Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego

kraj NIEMCY, woj. BAWARIA (LAND), powiat ---, gmina ---, miejsc. MONACHIUM ul. MARCEL-BREUER-STRASSE, nr 15, lok. ---, kod 80807, poczta MONACHIUM

Dane rejestru przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznego

AMTSGERICHT MUNCHEN HRB243301 SĄD REJONOWY W MONACHIUM

Prawo państwa właściwego

PRAWO NIEMIECKIE

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

6,2 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

OFFICE@NETHANSA.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018