Nazwa pełna

KANCELARIA MUNICIPIUM PRUSIŃSKI KRÓL SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000841266

NIP

7252299798

REGON

386061258

Adres siedziby

Henryka Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

13 maja 2020 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 13 maja 2020 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10000,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  10000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  10000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 13 maja 2020 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Inne dane

Adres e-mail

PRUSINSKI@KAP.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020