Nazwa pełna

HERCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000839763

NIP

6342976049

REGON

385985753

Adres siedziby

Księcia Józefa Poniatowskiego 30 / 1, 40-055 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

30 kwietnia 2020 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Czas, na jaki została utworzona organizacja

OKREŚLONY W § 8 UST.1 UMOWY SPÓŁKI

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020