Nazwa pełna

SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000083949

NIP

7342372808

REGON

490781058

Adres siedziby

Janusza Kusocińskiego 4A, 33-300 Nowy Sącz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 lutego 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

56,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  56,8 mln zł

  Liczba udziałów

  113699

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

44,4 mln zł

2021 r.

10,9 mln zł

2020 r.

1,4 mln zł

2019 r.

628,6 tys. zł

2018 r.

1,1 mln zł

2017 r.

12,4 tys. zł

2016 r.

13,5 tys. zł

2015 r.

15 tys. zł

2014 r.

13,2 tys. zł

2013 r.

12,7 tys. zł

2012 r.

16,6 tys. zł

2011 r.

17,5 tys. zł

2010 r.

7,5 tys. zł

2007 r.

6 tys. zł

2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tys. zł 7,5 tys. zł 17,5 tys. zł 16,6 tys. zł 12,7 tys. zł 13,2 tys. zł 15 tys. zł 13,5 tys. zł 12,4 tys. zł 1,1 mln zł 628,6 tys. zł 1,4 mln zł 10,9 mln zł 44,4 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

STBS@HOGA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1012 SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1997