Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "TRANSGÓR" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000083865

NIP

6420000151

REGON

272193436

Adres siedziby

Jankowicka 9, 44-201 Rybnik, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

25 stycznia 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

893,4 tys. zł

Kapitał docelowy

893,4 tys. zł

Kapitał wpłacony

893,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd spółki jest jednoosobowy w osobie prezesa zarządu, to posiada on prawo jednoosobowego nieograniczonego reprezentowania spółki

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,6 tys. zł

2021 r.

228,4 tys. zł

2020 r.

2 mln zł

2019 r.

40,2 tys. zł

2017 r.

527,3 tys. zł

2016 r.

152,2 tys. zł

2015 r.

81,3 tys. zł

2014 r.

14,9 tys. zł

2013 r.

381,5 tys. zł

2012 r.

251,5 tys. zł

2011 r.

48,3 tys. zł

2010 r.

582,1 tys. zł

2009 r.

2,9 tys. zł

2007 r.

7,9 tys. zł

2006 r.

917,6 zł

2005 r.

737,1 zł

2004 r.

234,2 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
234,2 tys. zł 737,1 zł 917,6 zł 7,9 tys. zł 2,9 tys. zł 582,1 tys. zł 48,3 tys. zł 251,5 tys. zł 381,5 tys. zł 14,9 tys. zł 81,3 tys. zł 152,2 tys. zł 527,3 tys. zł 40,2 tys. zł 2 mln zł 228,4 tys. zł 4,6 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT@TRANSGOR.ORG

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11032 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

MONITOR POLSKI B, RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002