Nazwa pełna

PROJEKT WARSZAWA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000837615

NIP

5213766332

REGON

366483704

Adres siedziby

Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 kwietnia 2020 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
Prokurenci
 • Od 4 czerwca 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA: KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 9 marca 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA: KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 9 marca 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA: KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020