Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 4 marca 2021 r.

Nazwa pełna

BLACK WATER LINKS GOLF CLUB

KRS

0000837535

NIP

7812008171

REGON

385925432

Adres siedziby

Owocowa 1A / U-2, 62-082 Tarnowo Podgórne, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

16 kwietnia 2020 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji klubu, do składania w jego imieniu oświadczeń, podpisywania i podejmowania zobowiązań majątkowych wystarczy działanie jednoosobowe prezesa zarządu lub współdziałanie dwóch innych członków zarządu.

Cel działania

Organizacja i popularyzacja sportu golfowego; - rozwijanie i ochrona zasad sportu golfowego; - propagowanie i wspieranie ćwiczeń wyczynowego sportu golfowego ; - organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych; - udział w rywalizacji sportowej w zakresie gry w golfa; - uczestnictwo w krajowych jak i międzynarodowych organizacjach sportowych związanych z uprawianiem golfa; - szkolenie oraz doskonalenie kadry zawodników oraz trenerów i instruktorów gry w golfa; -tworzenie i zacieśnianie więzi towarzyskich pomiędzy członkami klubu i ich rodzinami na tle wspólnych zainteresowań golfem.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020