Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 15 kwietnia 2020 r.

Nazwa pełna

RATUJMY TRÓJKĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000837501

NIP

5213895124

REGON

385919733

Data rejestracji

15 kwietnia 2020 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Nadawanie programów radiofonicznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 15 kwietnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  500.00 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 kwietnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  500.00 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 kwietnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  500.00 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 kwietnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  500.00 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 kwietnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  500.00 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 kwietnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  500.00 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 kwietnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  1.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  30

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 kwietnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  500.00 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020