Nazwa pełna

EURO-COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000083747

NIP

6972035331

REGON

411170758

Adres siedziby

Spółdzielcza 49, 64-100 Leszno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli ustanowiono tylko jednego członka zarządu, wówczas reprezentuje on spółkę samodzielnie. Jeżeli ustanowiono kilku członków zarządu, wówczas spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie, lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Prokurenci
  • Od 12 maja 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI

  • PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

287,1 tys. zł

2021 r.

10 mln zł

2020 r.

48,8 tys. zł

2018 r.

16,5 tys. zł

2017 r.

141 tys. zł

2016 r.

147,5 tys. zł

2015 r.

4,4 tys. zł

2013 r.

15,2 tys. zł

2012 r.

8,1 tys. zł

2010 r.

59,2 tys. zł

2008 r.

13,9 tys. zł

2007 r.

10,1 tys. zł

2007
2008
2010
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2020
2021
2022
10,1 tys. zł 13,9 tys. zł 59,2 tys. zł 8,1 tys. zł 15,2 tys. zł 4,4 tys. zł 147,5 tys. zł 141 tys. zł 16,5 tys. zł 48,8 tys. zł 10 mln zł 287,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1396 SĄD REJONOWY W LESZNIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001