Nazwa pełna

HYMON FOTOWOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000837128

NIP

9930676222

REGON

385894594

Adres siedziby

Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 kwietnia 2020 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

505 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentować będzie członek zarządu działający samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

18 stycznia 2023 r.

DKK-11/2023

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

48,1 tys. zł

2022 r.

70,3 tys. zł

2020 r.

3,1 tys. zł

2020
2022
2023
3,1 tys. zł 70,3 tys. zł 48,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020