Nazwa pełna

HYMON FOTOWOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000837128

NIP

9930676222

REGON

385894594

Adres siedziby

Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 kwietnia 2020 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

505 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentować będzie członek zarządu działający samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

18 stycznia 2023 r.

DKK-11/2023

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

70,3 tys. zł

2020 r.

3,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020